Termín zápisu do 1. ročníka od 15.04.2020-30.04.2020.

Prečo práve na našu školu