USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA

Vážení rodičia a žiaci!

   Na základe prerušenia vyučovania na základných školách v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 bude prebiehať samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s učiteľmi (EDUPAGE, E-MAIL).

    Prosíme rodičov žiakov o dôslednú kontrolu plnenia domácich úloh a zadaní. Predpokladaný začiatok vyučovania je 30.3.2020.

    Je potrebné priebežne sledovať usmernenia a pokyny na internetovej stránke školy.