K spoločnému cieľu rôznymi cestami

 V dňoch od 3.2. – 7.2. 2020 sa v meste Pireus, v Grécku, uskutočnil vďaka programu Erasmus+  mobilita KA1, medzinárodný vzdelávací kurz pre pedagógov ” Designing CLIL”, ktorý absolvovali  tri učiteľky z našej školy – PaedDr. Alena Kuchárová, Mgr. Monika Padová a Mgr. Jana Pajtášová Paľová.

Tento kurz bol  zameraný na metódu CLIL /obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie/, ktorá patrí medzi jeden z najúčinnejších nástrojov na zlepšenie komunikácie našich žiakov v anglickom jazyku. Účastníčky kurzu si okrem získania nových odborných a praktických zručností mohli vymeniť svoje skúsenosti s kolegami z iných zúčastnených krajín – z Talianska, Španielska, Turecka a Grécka.

Nadobudnuté vedomosti budú účastníčky kurzu naďalej efektívne aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese – hlavne v predmetoch prvouka a prírodoveda, aby kvalitne pripravovali žiakov k dosiahnutiu vzdelávacích jazykových štandardov v primárnom vzdelávaní.

Kurz ponúkol nadviazanie spolupráce medzi pedagógmi, komunikáciu v cudzom jazyku, ako aj spoznanie kultúry, pamätihodností, tradícií a prírodných krás tejto zaujímavej krajiny.

Absolventi kurzu získali medzinárodný certifikát, ktorý im odovzdali pracovníci školiaceho strediska IDEC Pireus, kde kurz prebiehal.

Program Erasmus+ hodnotíme veľmi pozitívne. Túto skúsenosť môžeme len odporučiť ďalším učiteľom. Veríme, že bude prínosom pre všetkých, ktorí sa ho zúčastnia.

 

 

                                                                                                          Účastníčky vzdelávania