je názov projektu, ktorý realizovalo združenie SIA Michalovce v spolupráci s našou školou v grantovom programe ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE. Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou KOOPERATÍVA – Vienna insurance group podporuje nesúťažné športovanie a pohyb s dôrazom na prevenciu úrazov.

Dospeláci spoločne s deťmi každý utorok spoločne nafúkali veľkú čiernu loptu, obliekli čierne, modre a sivé rozlišovacie vesty a zahrali si Kin-ball.

Čo je Kin-ball?

Kin-ball je športová kolektívna hra, kde spolupráca je nevyhnutnou základnou podmienkou a zmyslom celej tejto hry. Označenie „kolektívna“ je v tejto hre úplne namieste, pretože súčasná a neustála spolupráca všetkých členov tímu je daná samotnými pravidlami hry. Kin-ball je hra bez hviezd, sólistov a primadon, hra rovných šancí a príležitostí, ktorej však nechýba nič z toho, čo robí športové hry príťažlivé pre všetky generácie: zábavu, napätie, emocionálny náboj, rýchle zmeny herných situácií, otvorený výsledok.

Kin-ball vznikol v rámci programu kanadskej vlády a je jedným z najväčších praktických úspechov tohto programu, nie je to len bežná kolektívna športová hra, ale celý projekt boja s lenivosťou, nudou, stresom, neschopnosťou komunikácie a nezdravým životným štýlom, ktoré následne negatívne ovplyvňuje život celej spoločnosti, individuálne i verejné zdravie.

Mgr. Ľudmila Kočanová

koordinátorka projektu