je motto projektu, ktorý bol schválený na realizáciu v našej škole Európskou komisiou v programe ERASMUS + aktivita KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania.

Realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov počas ktorých sa naši učitelia zúčastnia

vzdelávacích kurzov v Grécku a odborných konzultácii v spojenej škole v Taliansku.

V Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia v Gréckom Pireu učitelia absolvujú tréningové kurzy obsahujúce školenia v oblasti inklúzie, predčasného odchodu detí zo škôl i práce s deťmi migrantov a CLIL.

V Istituto Comprensivo Sassuolo 4° Ovest v Talianskom Sassuole bude mobilita na lepšie pochopenie inkluzívneho prostredia a ukáže im ako konkrétne v tomto prostredí so žiakmi pracovať. Zároveň si účastníci vyskúšajú svoje pedagogické majstrovstvo v tomto školskom prostredí.

Mgr. Anna Bardzáková

koordinátorka projekt