Dedo Lesoň, vláčiky, autobus, detský park… Vravíte si, čo majú tieto slová spoločné? Keby ste boli 21. 11 .2019 v našej škole, dozvedeli by ste sa, že všetky tieto pojmy patria do Hejného matematiky. P. učiteľky  pripravili pre učiteľov, rodičov ale aj širokú verejnosť matematickú kaviareň, kde sa okrem dobrej kávy podávali aj informácie, ktoré súvisia s touto prevratnou metódou vyučovania matematiky. Ďakujeme všetkým zúčastneným a už sa tešíme na ďalšiu kaviareň, kde sa stretneme so všetkými, ktorým záleží na kvalitnom a modernom vzdelávaní. M. Paligová