Opäť sa potvrdilo, že naša ZŠ je školou, ktorej silnou stránkou je aj rozvoj telesnej výchovy a športu. Šport chápe ako univerzálny jazyk, ktorý patrí všetkým a jeho ambíciou je prekonávať akékoľvek bariéry, hranice a prispievať k harmonickému rozvoju osobnosti žiakov.

V tomto smere škola píše svoju bohatú históriu, lebo posledných 6 rokov po sebe sa stala Školou roka štyrikrát. V školskom roku 2018/2019 získala na majstrovstvách Slovenska tieto nádherné ocenenia:

1.miesto – Futsal žiakov ZŠ,

2. miesto – Futbal cup – žiaci 8. – 9. roč.,

2. miesto – Minifutbal McDonald cup – žiaci a žiačky 3. – 4. roč.,

5. miesto – Školský pohár – Malý futbal – 5. -7. roč.,

5. miesto – Hádzaná žiačky.

Tie škole zabezpečili kredit, na základe ktorého Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Asociáciou športu na školách znovu udelili našej „Šestke“ titul Škola roka.