Tento rok sa TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY niesol v znamení hesla:          

KROTITELIA ODPADOV – VYČISTIME SPOLU SVET!

a toto si vzali za svoje aj naši žiaci, veď naša Zem nie je predsa smetisko!

Ak by sme sa pozreli na Zem z vesmíru, videli by sme aká je úžasná, modrá a zatajil by sa nám dych. Ale dokedy? Hovoríme si,  ako môže udržať toľko ľudí a ešte k tomu odpad, ktorý vytvorí každý z nás?

Naša Zem sa pod ťarchou našej ignorácie rúca, je stále viac zasypaná plastmi, papiermi a všetkým čo je pre nás už nepotrebné. Zabúdame, že nám Zem dáva tak veľa, vodu, vzduch, život, ale aj všetku tú krásnu prírodu. My si tie dary berieme priehrštím. A čo jej dávame? Ničíme lesy, znečisťujeme vodu, ovzdušie. Hynú nám rastliny aj živočíchy. Brodíme sa vo vlastných odpadkoch a nevieme sa ich zbaviť. Tak skúsme spolu zakričať STOP!

Buďme „krotitelia odpadov“,  nielen počas jedného týždňa, ale počas celého svojho života. Učme jeden druhého pomáhať našej Zemi a hlavne tak aj sebe. Triedenie odpadov je predsa to najmenej čo môžeme urobiť spoločne.

Tak milí krotitelia „TRIEĎTE a MINIMALIZUJTE ODPAD“.

Buďme zodpovední:

 1. Používajte „pešibus“, autobus, či vlak na svoju prepravu.
 2. Kupujte naozaj, len čo potrebujete.
 3. Vymeňte igelitové vrecúška a tašky za textilne.
 4. Dajte prednosť produktom bez obalov.
 5. Trieďte a minimalizujte odpad.
 6. Obnosené veci posuňte tým, ktorý to potrebujú (ľuďom v núdzi).
 7. Dajte prednosť ekologickým čistiacim prostriedkom.
 8. Vymeňte chemický pripravenú kozmetiku za prírodnú.
 9. Šetrite vodu.

                          Pekný a čistý život na našej Zemi želá kolégium zelenej školy J

Počas celého týždňa sa konalo  množstvo aktivít:

Triedenie a recyklácia odpadu 

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné, nechcené. To je prenáhlený úsudok! Môže to byť hodnotný zdroj pre niekoho, niekde. Jeho opätovné využitie môže ušetriť prírodné zdroje, energiu, znečistenie, naše peniaze.

V súčasnosti je na Slovensku do programu recyklácie zapojených veľké množstvo obcí, väčšina miest a viaceré, najmä veľké organizácie. Naša škola sa tiež zapojila do triedenia odpadu. Žiaci VIII. D a IV. A triedy sa rozhodli oživiť triedenie odpadu na našej škole. Kontrolovali triedenie papiera a plastov v jednotlivých triedach a znova si so žiakmi zopakovali správne triedenie. Žiaci IV. A triedy  pripravili zaujímavé výrobky z odpadových materiálov a skrášlia nimi  našu školu.

Kompostovanie je čarovanie 

Žiaci šiesteho ročníka sa naučili napodobniť prírodu ako dokáže naspäť získať živiny – hnojivo. Naučili sa založiť vermikompostér (domáci kompostér s dážďovkami), aký má význam, aj ako sa oňho  postarať. Nezabudli pri tejto práci  ani na hru „ O preteky s fúrikom“.

Cenné rady aj samotný návod na výrobu poskytla odborníčka, pani lektorka, Paulína Urdová.

Hraj sa – nevyhadzuj ma!

OZ VEDECKÁ HRAČKA predstavila hračky vyrobené z odpadu.

Tradične pripravujú jednotlivé predmetové komisie vedecké stánky, kde sa žiaci i návštevníci dozvedeli zaujímavosti z rôznych predmetov:

 • CHE – Zázračné  kvapaliny,  ktoré  môžu  byť  nielen  zdrojom

zábavy, ale aj vďaka nim môžeme spoznávať fyzikálne či chemické deje. Sú dôležité aj pri recyklácii odpadu, lebo vďaka nim získame potrebné materiály pre náš každodenný život. Zázračné kvapaliny môžu meniť farbu kvetom alebo rôzne ovplyvňovať vývin rastlín.

 • SJL – Bystré hlavičky, slovenčinárky pripravili tajničky o prírode, o jej

bohatom prírodnom dedičstve, o hľadaní pokladu v kontajneroch, environomaľovánky i testík: Vieš – odpovieš. 

Starší žiaci si vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti, logické myslenie i tvorivosť (tajomné osemsmerovky, pomiešané cudzie slová, prekvapenie v obálkach, výroky slávnych , staň sa reportérom).    

 • ANJ – recyklácia – recycling, keďže recykláciu pokladáme za

neoddeliteľnú súčasť vzdelávania, žiakov vedieme k ochrane prírody a snahe o zachovanie čistého životného prostredia. Žiaci sa v stánku zábavnou formou naučili ako by malo prebiehať triedenie odpadu do zberných košov, upevnili si slovnú zásobu k danej téme v anglickom jazyku a vedomosti si zmerali vo vedomostnom kvíze.

 • DEJ – žiaci sa oboznámili s históriou výroby skla a papiera.
 • FYZ a MAT – žiaci objavili stratený svet

fyzikálnych experimentov, matematických zákonitostí, naučili sa ako šetriť energiu a použiť čísla v praxi. Každá trieda si vyrobila  „triedny“  nitkový telefón.

Aj týmito aktivitami sa hravou formou naučili veci, ktoré budú v živote potrebovať.