Týždeň vedy 2019 na našej škole a Žiacka vedecká konferencia 2019 – klikni na odkazy nižšie:

Týždeň vedy_2019-20

Aktivity počas týždňa vedy a techniky 2019 v našej škole:

KEDY ČO/KTO
         4. 11.

 

 

 

„Čo a prečo separujeme“ – návšteva triedičky odpadu – 7. ročník [Mgr. A. Nahálková]

„Postav si svoj nízkoenergetický dom“– projekt – 9. ročník – [PaedDr. D. Hamariková]

Lego roboty – súťaž – trieda 7. D – [Ivan Šepeľak]

Osobnosti vedy a techniky – prezentácia –  8. ročník [Mgr. K. Hičová]

       5. 11.

 

 

„Unikátne kvetináče“ – výroba kvetináčov z odpadového materiálu – žiaci 4. ročníka

Vynálezy, ktoré zmenili svet – prezentácia –  9. ročník [Mgr. Ľ. Ivanová]

Technika v domácnosti –  beseda – 6. ročník [Ing. J. Tocíková]

      6. 11. Kompostovanie = čarovanie – príprava vermi komposterov pre použitie v domácnosti –        6. ročník [Mgr. A. Nahálková, Ing. J. Tocíková, lektorka P. Urdová]

Ako veda a technika zmenila môj život? – beseda – 9. ročník [Mgr. A. Timková]

Kto chýba – pracovná dielňa – vedúci PK a MZ [PaedDr. Zuzana Révesová]

         

       7. 11.

 

 

Vedecká hračka  – interaktívna výstava – [Beáta Puobišová, OZ VH  B. Bystrica]

Krotitelia odpadovprezentácia zaujímavostí z rôznych oblastí vzdelávania vo vedeckých stánkoch [zástupcovia jednotlivých PK]

XIII. Žiacka vedecká konferencia – od 1600 hod v spoločenskej miestnosti – prehliadka prezentácií pozvaných hostí a žiakov našej školy – [Mgr. S. Tomášová Czetőová, PaedDr. D. Hamariková, RNDr. Š. Sabolová]

       8. 11.

 

 

Krásna matematika – návšteva medzinárodnej interaktívnej výstavy [Mgr. S. Tomášová Czetőová, PaedDr. D. Hamariková]

Musí vznikať toľko odpadu? – prezentácia – 6. ročník [Mgr. A. Timková]

História ako veda – Zemplínske múzeum – 8. ročník [Mgr. Ľ. Ivanová]

Pozvánka na Žiacku vedeckú konferenciu 2019-20

Žiaci  našej  školy  nadšene  objavujú a o výsledky  svojho  bádania  sa s vami  radi  podelia, preto vás

Základná škola, Okružná 17, 071 01  Michalovce

POZÝVA NA XIII. ŽIACKU VEDECKÚ KONFERENCIU

Konferencia sa uskutoční v rámci  „Európskeho týždňa vedy a techniky 2019“

dňa  7. 11. 2018  (štvrtok)  od 1600  hod.

v spoločenskej miestnosti.

Téma: INKLÚZIA NIE JE ILÚZIA

Tešíme sa na Vašu účasť J