Dňa 22.októbra 2019 sa v Základnej škole na Okružnej ulici 17 v Michalovciach konali Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v šachu. Celkový počet účastníkov bol 35, z toho 30 chlapcov a 5 dievčat. Hlavným rozhodcom majstrovstiev bol Radoslav Ondo. Pomocný rozhodca Mgr. Ladislav Papp.

Konečné poradie :

kategória žiakov

1. Samuel Šandor Základná škola Okružná 17, Michalovce

2. Norbert Riebesam Základná škola Okružná 17, Michalovce

3. Dávid Moskaľ Základná škola J. Švermu 6, Michalovce

kategória žiačok

1. Natália Gajdošová Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou

2. Barbora Bérešová Základná škola P. O. Hviezdoslava, Veľké Kapušany

3.Sandra Janičáková Základná škola P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany

Víťazom a víťazkám blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.