Dňa 22. októbra sa naša škola zúčastnila výchovného koncertu v MsKS v Michalovciach.

Predstavenie bolo pre 1. stupeň s názvom:

Dr. Zembolí

Zábavný interaktívny koncert plný poučných textov a veselých pesničiek, ktoré sú zamerané na otázky ekológie a zodpovednosti k budúcemu vývoju našej zeme. Spolu s deťmi hľadáme spôsoby, ako jednoducho, denno-denne, malými krôčikmi a bez veľkých rečí dokážeme liečiť našu Zem.

Pre 2. stupeň s názvom:

Trinásta komnata

Program, ktorý nazerá do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej trinástej komnaty. Ona je symbolom zla, ktoré oslovuje mladých a ponúka niečo, čo má mladého človeka vytrhnúť z nudnej a šedej reality. My však otvárame mládeži dvere iných komnát, cez ktoré vedie cesta k úspechu. Empatia a dobro sú pojmy, ktoré kladieme na najvyššie miesto v hodnotovom rebríčku dnešného človeka.

 

https://www.letart.sk/zakladne-skoly