STOJ, POZOR, CHOĎ…!

Nielen tieto, ale aj iné povely sa od septembra ozývajú spolu s  detským smiechom areálom našej školy. Dôvodom radosti žiakov je nové detské dopravné ihrisko.  

Je v ňom všetko, s čím sa každodenne stretávajú v cestnej premávke – dopravné značky, rôzne typy križovatiek i dopravné značenie. Majú k dispozícii kolobežky, bezpečnostné vesty i ochranné prilby, a tak môžu smelo imitovať reálne situácie na cestách. 

Zážitkové praktické učenie dopravnej výchovy v rámci vyučovacích hodín i mimo vyučovania priamo podporuje ich bezpečnosť na cestách. Ako účastníci cestnej premávky nadobúdajú zručnosti i správne návyky pri poznávaní „motoristického sveta“.

Za realizáciu tohto „Edudielka“ vďačíme sponzorom i priateľom školy.

Nech teda dlho slúži, učí i vychováva!