Kde sa stráca voda

V tomto školskom roku sme mali triednu prezentáciu ročníkových prác v VII.D vo štvrtok 2. mája. Demonštrácie na ulici upozornia na environmentálne problémy našej Zeme. Človek  pochopí, čo sa deje, ak veci vidí. Pre pochopenie, kde sa voda stráca som vyrobila model. Je to zjednodušená skutočnosť. Použila som to, čo má takmer každé dieťa doma – LEGO. Aby som nemusela každému predvádzať pokus, natočila som ho. Ak Vás zaujíma, kde sa voda stráca, pozrite si moje  video.

Lujza Lea Lavriková

VIDEO – POKUS – klikni na odkaz