ENERGIA ZO SLNKA = NEVYČERPATEĽNÁ ENERGIA = BEZPEČNÁ ENERGIA

Európske solárne dni predstavujú, počas prvých dvoch májových týždňov, jedinečnú príležitosť
dozvedieť sa rozmanité informácie o nespočetných výhodách, ktoré môže priniesť  solárna energia.

Žiaci našej školy (VI. C, VI. D, VII. C) túto príležitosť využili a zúčastnili sa aktivít vo hvezdárni, kde im bolo ponúknutých viacero pohľadov na slnečnú energiu:

  • Prednáška a prezentácia o obnoviteľných zdrojoch energie
  • Slnečná pec (slnečný varič) a jeho využitie v praxi
  • Hračky s použitím fotovoltaických panelov
  • Pozorovanie Slnka ďalekohľadmi (fotosféra, chromosféra, protuberancie)

Za účastníkov žiaci VI. D:

Dňa 14.5. sme sa zúčastnili zaujímavej exkurzie, ktorá sa uskutočnila v priestoroch michalovskej hvezdárne. Dozvedeli sme sa nielen o Slnku, ale aj o rôznych zdrojoch energie, čo sú to nevyčerpateľné zdroje energie a aké sú ich výhody. Prednášky boli zamerané na slnečnú energiu a jej výhody oproti iným druhom energie. Záverečná časť bola praktická, žiaci si mohli prehliadnuť prístroje, ktorými sa dá získavať energia. Exkurzia bola výborná, všetkým žiakom sa veľmi páčila. Ďakujeme!