Sen namyslenej hviezdy, Biela móda, Somaranč, Ako išlo vajce na vandrovku a ďalšie umelecké texty žiakov 2. stupňa si vypočula porota PK SJL v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

V okresnom kole súťaže budú našu školu reprezentovať:

  1. kategória

Próza: Zoja Petrová (5. d)

Poézia: Ivana Savovová (6. c)

 

  1. kategória:

Próza: Ján Hadžala (8. d)

Poézia: Dominika Dubrovčáková (8. c)

 

Blahoželáme aj ostatným súťažiacim a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole!