Žiaci 6. a 7. ročníka 18. 3. 2019 navštívili Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie VVS, a.s. závod Michalovce, kde sa bližšie zoznámili s prácou vodárenskej spoločnosti. V rámci exkurzie a interaktívnej výučby bolo pre žiakov pripravené premietanie náučných filmov o úprave vôd, o montáži vodovodného potrubia, či výstavbe vodnej nádrže Starina. Priestory vzdelávacieho zariadenia nám ponúkli pohľad do histórie, kde žiaci mohli obdivovať zrekonštruované autentické veliace stredisko, tzv. dispečing z obdobia 50. rokov 20. storočia. V zbierke možno nájsť aj mapy, plány a technickú dokumentáciu z konca 19. storočia, najstaršie dochované písomnosti a fotografie o výstavbe vodovodov a kanalizácií na Zemplíne. Súčasťou vzdelávacieho zariadenia je aj laboratórium na monitorovanie čistoty vody, vybavené autentickými prístrojmi od roku 1966.

Žiakom sa expozície páčili. Plánujú sa do centra vrátiť počas otvorených dní spolu  s rodičmi. Pedagógovia oceňujú ústretovosť a odbornosť personálu. Určite sa vrátia aj s ďalšími žiakmi.