Oblasť Východoslovenskej roviny v okolí Senianskych rybníkov
je známym zhromaždiskom žeriavov popolavých, ale aj ďalších
vzácnych druhov vodného vtáctva počas jarnej migrácie. Tá
práve vrcholí a žeriavy popolavé prilietajúce podvečer v tisícoch
na tradičné nocoviská ponúkajú milovníkom prírody nevšedné
prírodné divadlo, ktoré musíte zažiť!

Bližšie info:   VitanieZeriavov_2019_A4_web