Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme Vás aj tohto roku oslovili s prosbou darovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskemu združeniu s názvom „SRRZ Rodičovské združenie pri VI. ZŠ“.
Za uplynulé roky sme z týchto prostriedkov doplnili vybavenie učební modernými učebnými pomôckami pre žiakov školy.
Veríme, že aj v tomto roku sa nám podarí s Vašou pomocou skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.
Tlačivá Vám poskytneme prostredníctvom triednych učiteľov v termíne stanovenom zákonom.

Rodičovská rada a Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach

Predvyplnené tlačivo si môžte stiahnuť, vytlačiť, vyplniť svoje údaje, podpísať a priniesť do školy.

Aktuálne tlačivo si stiahnite tu: Vyhlásenie 2% 2018

POSTUP

Pre väčšinu zamestnancov, ktorí pracujú vo firmách, teda im robia daňové priznanie v práci je postup nasledovný. Škole doručíte dva dokumenty. Prvé – Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vydá zamestnávateľ. Druhé je predvyplnené tlačivo o poukázaní dane pre naše rodičovské združenie. Môžete ho stiahnuť  tu – Vyhlásenie 2% 2018, alebo vám ho môžu doniesť deti. Dopíšete údaje, vytlačte a podpíšte ho.  Obe tlačivá doneste do školy alebo pošlite prostredníctvom žiakov, resp. triednej učiteľky. Škola zabezpečí následné doručenie na daňový úrad, respektíve ich môžte doručiť na daňový úrad osobne. 
Oficiálny postup pre rôzne kategórie daňovníkov si môžete pozrieť na nasledujúcej stránke