Matematická olympiáda – okresné kolo

Výsledky:

5. ročník

2.miesto – Zénó Hudák – V.D

9. ročník

1.miesto – Matej Rovder – IX.D