Výsledkové listiny OK ONJ 2018-19 – klikni na nasledujúce odkazy:

Výsledková listina OK ONJ MICHALOVCE kategória 1A 2018-19

Výsledková listina OK ONJ MICHALOVCE kategória 1B 2018-19

Výsledková listina OK ONJ TREBIŠOV kategória 1B 2018-19