Dňa 30.mája 2018 si zmerali svoje jazykové zručnosti žiaci 1.-4.ročníka na olympiáde v anglickom jazyku. V I.kategórii (1.-2.ročník) súťažilo 13 žiakov, v II.kategórii (3.-4.ročník) 27 žiakov.  Najprv si žiaci otestovali svoje jazykové znalosti v písomnej časti, najlepší postúpili do 2.kola na ústnu časť.

V I.kategórii 1.miesto putuje do II.C, 2.miesto obsadila žiačka z II.A a 3.miesto súťažiaci z 2.D.

 

V II.kategórii sa na 1.mieste umiestnila žiačka zo 4.A, 2. a 3.miesto obsadili žiaci zo 4.E.

 

Víťazom, ako aj všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať v mesiaci jún 2018.