Dňa 24. mája 2018 sa v areáli našej školy konalo výnimočné športové podujatie –Olympijský deň, ktorého tri piliere hýb sa, uč saobjavuj dostali  do pohybu nielen prvákov a druhákov z našej školy, ale aj predškolákov zo 4 pozvaných michalovských materských škôl (MŠ Okružná 19, MŠ J.A. Komenského 2, MŠ F. Kráľa 78, MŠ Masarykova 30).

Úvodným slovom podujatie otvoril PaedDr. J. Uchaľ –  predseda Michalovského olympijského klubu. Poukázal na to, že Olympijský deň je vhodnou príležitosťou s radosťou si zašportovať s kamarátmi v duchu olympijských myšlienok. Malí žiaci súťažili v 5 športových disciplínach (v behu na 30 m, vo vytrvalostnom behu, v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou, v hode na terč a v štafetovom behu).

Šancu súťažiť dostali aj najmenší v nešportovej disciplíne, a to v kreslení obrázkov  so športovou tematikou.

Malí športovci sa usilovali  dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Aj keď na stupni víťazov stáli len tí najlepší, svojou spontánnosťou a chuťou súťažiť, zvíťazili všetci.