Rodina v kocke alebo vzdelávanie na tretiu – je keď sa stretnú tri generácie na jednom mieste. Porozprávajú sa o tom, čo vie moja babka, mamka, tatko, dedko, a čo nové sa naučím ja.

Od roku 2005 pracuje pri Základnej škole na Okružnej ulici v Michalovciach občianske združenie SIA Michalovce. Hlavnou náplňou združenia je všeobecná podpora a rozvoj tvorivej činnosti detí a mládeže, práca v komunite. Zameriavame sa na zmysluplné využívanie voľného času mladých ľudí organizovaním spoločných stretnutí, podporou dobrovoľníckej práce, či organizovaním súťaží a detských táborov.

V súčasnosti sme sa  zapojili do grantovej výzvy Nadácie TESCO a Nadácie Pontis

„VY ROZHODUJETE , MY POMÁHAME“.

Aktivity, ktoré chceme v projekte zrealizovať sú zamerané na ľudové tradície, remeslá, kultúru. Cieľom je získanie nových poznatkov, posilnenie úcty ku regionálnym kultúrnym hodnotám a tradíciám, zdokonalenie vlastných zručností a prežitie spoločných chvíľ s rodičmi a starými rodičmi.

Podporte združenie SIA Michalovce vhodením žetónu pri nákupe v predajniach TESCO.

Ďakujeme