Talent je darom, nie pravidlom, ale úžasnou výnimočnosťou človeka. Bez talentov spoločnosť upadá, stagnuje. Príležitosť ukázať svoje literárne nadanie nepremeškala žiačka Lujza Lea Lavriková zo 6.d triedy. Medzi množstvom zaujímavých a originálnych súťažných literárnych prác na celoslovenskej súťaži výtvarnej a literárnej tvorby pod názvom DÚHA bola práve jej práca ocenená MIMORIADNOU CENOU! Cenou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

K úspechu našej šiestačke blahoželáme,  prajeme veľa originálnych nápadov, elán a chuť narábať so slovami i v budúcnosti.