Harmonogram letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2018

 

Turnus:               Termín konania:                                    Organizátor:

 

 1. turnus 02. 07. – 06. 07. 2018                                  ZŠ, Ul. krymská 5

1. turnus 02. 07. – 06. 07. 2018                                   ZŠ, Ul. okružná 17

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                

2. turnus 09. 07. –  13. 07. 2018                                   ZŠ, Ul. Švermu 6

                                                                                      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                              

3. turnus 16. 07. –  20. 07. 2018                                    ZŠ, Ul. Komenského 1

                                              

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

4 . turnus            23. 07.   –  27. 07. 2018                       ZŠ, Ul. moskovská 1 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

               

5. turnus 06. 08. – 10. 08. 2018                         ZŠ P.Horova, Ul. kpt. Nálepku 16           

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––         

6.turnus           13.08  –  17.08.2018                               ZŠ, Ul. školská 2

           

                                                                                                                                                                                 

 

 

Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve základnej školy, ktorá organizuje turnus, v termíne do 26.06.2018.

Poplatok na deň je 6 €.(z toho 1 € desiata a 1,19 € obed)

                                                                                                                            

                                                                                       Odbor školstva a športu

                                                                                              MsÚ Michalovce

 

info