Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i našu podporu.

K problémom a bolestiam iných sme na našej škole neboli ľahostajní ani 13. apríla 2018. Vyzbierali sme 377,90 eur.

ĎAKUJEME!

Žiačky školského parlamentu v spolupráci s Mgr. A. Timkovou