Dňa 10. apríla 2018 sa naši žiaci zúčastnili krajského finále súťaže Jazykový kvet v anglickom jazyku v Košiciach.

Jedenásť žiakov našej školy súťažilo v kategórii dráma, umiestnili sa na 1. mieste a postupujú na celoslovenské kolo.

V súťažnej kategórii próza – prevzatá tvorba súťažila Tamara Mitrová zo VII.C, umiestnila sa na 1. mieste a postupuje tiež na celoslovenské kolo v máji 2018.

V tejto kategórii súťažili aj Ivana Savovova z V.C, ktorá získala 3. miesto a Oskar Šenitko z V.D sa umiestnil na 4. mieste.

Federica Pagano z II.C sa umiestnila na 2. mieste v talianskom jazyku.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!