Pred našou základnou školou sa 24. 3. 2018 objavilo na asfaltovej ploche veľké kriedou nakreslené srdce. Čakalo na deti, dospelých – obyvateľov nášho mesta, ktorí sa rovnako ako miliarda ľudí na zemeguli zapojili do HODINY ZEME. Táto akcia poukazuje na zmeny klímy a ich dopad na náš život.

Keď zhaslo osvetlenie v okolí školy, rozsvietilo sa srdce. To naše – michalovské. Srdce venované našej Zemi, ktorej osud nám nie je ľahostajný.

Užiť si tmu, pozrieť sa na oblohu plnú hviezd, vyrobiť si fakľu, rozložiť oheň bez zápaliek a prejsť cestu odvahy s malým svetielkom v lampióne, to všetko oživilo celú akciu, ktorú organizačne pripravili Základná škola Okružná 17, Michalovce; Olympijský klub Michalovce a 1. oddiel skautov a skautiek Rotundy Michalovce.