Svetový deň vody

22. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Svetový deň vody.

Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný.

Aj preto si členovia Kolégia Zelenej školy pripravili niekoľko zaujímavých aktivít, ktorými chceli pripomenúť  svojim spolužiakom význam vody pre život na našej modrej planéte.

Žiaci 4. a  5. ročníka sa zúčastnili interaktívnej prednášky „Voda nad zlato“. Pripravili ju členovia Kolégia Martina Heimová – VIII.D a Samo Sočuvka – VIII.C.     

Keď sa mladší žiaci dozvedeli o nedostatku pitnej vody v africkej Keni, spoločne hľadali riešenia a možnosti pomoci chudobným deťom v Afrike.  

Na ranných komunitách si žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi vytvorili triedne piktogramy, ktoré majú upozorniť na dôležitosť šetrenia a ochrany vody.

V tento deň sme si všetci na obed pripili pohárom čistej pitnej vody.