Členovia krúžku Šikovný chemik   pripravili pre deti z IX., XIII. a  XXII.MŠ zaujímavé pokusy. Týmito pokusmi chceli ukázať deťom zázračný svet chémie, čo sa im aj podarilo.

      Matej nafúkal balóny pomocou octu a sódy bikarbóny, Sofia zapaľovala špajlu bez zápalky, Dominik deťom vyrobil slízovú pizzu, Janko s Emou pripravili deťom dlhokánsky sloní chobot, Nina so Sofiou vytvárali obrovské bubliny, Vega zachytila dym z horiaceho papiera do nádoby a Samko pripravil z limonád peniace sopky. Deti sa pri pokusoch veľmi zabávali a s veľkým nadšením sledovali aj posledné pokusy so suchým ľadom, pri ktorých sa už neudržali na svojich miestach a utekali chytať bubliny, ktoré Maroš vyrábal.

        Pre veľký záujem detí a učiteliek MŠ sa s deťmi opäť stretnú v máji, ale už v  chemickom laboratóriu, kde budú deti robiť pokusy spolu s členmi chemického krúžku.