Valentín sa na našej škole  neniesol len  v duchu plesov, karnevalov a valentínskej pošty. Práve na Valentína sa našim štvrtákom podarilo po štyroch kolách turnaja vo vybíjanej O pohár primátora mesta získať  striebornú medailu. Ranné vstávanie na nulté hodiny  a poctivé tréningy sa teda vyplatili.  Blahoželáme žiakom 4.E, 4.B, 4.C a 4.A triedy, ktorí sa o tento úspech zaslúžili.