V dňoch 21. 1. – 27. 1. 2018 sa žiaci 7.B a 7.E triedy zúčastnili na lyžiarskom výcviku v lyžiarskom stredisku Vyšná Slaná. Kurz absolvovalo 46 žiakov siedmeho ročníka, 4 pedagogickí pracovníci a lekár. Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený.Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí  sa v nedeľu prvýkrát učili lyžovať, ale na konci už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Teoretické poznatky žiaci získali z pripravených prezentácii a video ukážok.

Predposledný deň výcviku žiaci predviedli svoje lyžiarske zručnosti a zasúťažili si v slalomových pretekoch, ktoré im pripravili ich inštruktori. Žiaci majú veľa pekných zážitkov  z lyžovania, ale aj z kultúrnych večerov, kde si zvolili najkrajšie dievča a najkrajšieho chlapca, prezentovali pripravené karnevalové masky, usporiadali súťaže a zabávali sa. To, ako sa siedmaci počas celého lyžiarskeho výcviku mali, si môžete pozrieť vo fotogalérii.