Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opäť oceňovalo tých najlepších. Školou roka v celoštátnej súťaži športových aktivít základných škôl v kategórii nad 300 žiakov sa už tretíkrát stala Základná škola Okružná 17 v Michalovciach. 

Je to škola, ktorej silnou stránkou je aj rozvoj telesnej výchovy a športu. Šport chápe ako univerzálny jazyk, ktorý patrí všetkým a jeho ambíciou je prekonávať akékoľvek bariéry, hranice a prispievať k harmonickému rozvoju osobnosti žiakov.

Za týmto ocenením sa skrýva veľa úsilia žiakov, pedagógov i trénerov, ktorí získali prvenstvá vo viacerých celoslovenských súťažiach: šach, futsal, malý futbal žiakov 7.-9. ročníka, hádzaná dievčat, cezpoľný beh chlapcov.

           Škola si ocenenie váži, lebo je jej pýchou a inšpiráciou k ďalším výkonom.