Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky  v spoločnosti, každoročne organizujú Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti. Základná škola Okružná 17, Michalovce pravidelne organizuje v rámci tohto týždňa množstvo aktivít.

Žiaci objavovali stratený svet fyzikálnych experimentov, zastavili sa pri míľnikoch vedy a techniky, kráčali z minulosti do budúcnosti. Na hodine literatúry sa im pomedzi prsty presýpali zrnká múdrosti, učili  sa, ako šetriť energiu… Všetky tieto  aktivity smerovali k žiackej vedeckej konferencii.

Vytvorené vedou“, to bola nosná téma v poradí už jedenástej žiackej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 9. novembra 2017 nielen pre žiakov školy, ale aj pre rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť. Garantom žiackej vedeckej konferencie bola riaditeľka školy, pani Mgr. Eleonóra Kanócová.

Počas konferencie sa žiaci a prítomní hostia dozvedeli veľa zaujímavého z rôznych oblastí života:

Za náš dnešný  moderný život vďačíme vynálezcom, ktorí tu boli pred nami. Za ich nápadom síce často stála náhoda, ale vieme, že náhoda pomáha len pripraveným. Pripravený na ďalšie výskumy bol určite Matej Michal Marcin, žiak 5. D triedy, ktorý vyskúšal fyzikálne zákony na balónoch.

Muselo prejsť veľa času kým ľudia nadobudnuté poznatky využili na uskutočnenie svojej túžby dostať sa za obzor čo najrýchlejšie.  O kolesách, autách a motoroch  porozprával Oskar Šenitko, žiak 5.D.

Ako v poľnohospodárstve pomáha elektronika prítomným priblížil Ing. Ladislav Stacho.

Digitalizácia spoločnosti mení a uľahčuje spôsob života. Ako nám rôzne prístroje uľahčovali život kedysi a dnes porovnali vo svojom príspevku naši deviataci – Rebeca Sabová, Michaela Kolesárová a Maroš Varchola.

Robotické rameno predstavil jeho autor Samuel Laco zo strednej odbornej školy technickej.

Mgr. Martina Gejgušová, školská psychologička, predstavila HRV Biofeedback. Podstata techniky spočíva v meraní zmien srdcovej frekvencie medzi dvomi údermi srdca. Možno ho používať pri práci s deťmi s rôznymi problémami. Naučí žiakov techniky, ktoré im pomôžu dosiahnuť optimálny stav, v ktorom budú srdce, myseľ a emócie fungovať v harmonickom a synchronizovanom stave.

Jána Uchaľa, žiaka VII. D triedy, trápil problém nadmerného množstva bilbordov a reklám, tak sa bližšie pozrel na to, či je to len jeho pocit alebo je to smutný fakt.

Začiatok či koniec?  Recykláciou sa šetrí prostredie a prírodné zdroje. Recyklácia dáva veciam šancu na nový život a začína naším triedením na jednotlivé zložky. To nám vo svojom príspevku priblížil Matej Karpáč – žiak V. D triedy.

Obloha už od nepamäti púta našu pozornosť rôznymi úkazmi a objektmi. Jedným z nich je krásny atmosférický úkaz – polárna žiara. Hoci sa na našom území objavuje len zriedka, jej mihotavé svetlo a neustále sa meniaci tvar sú nezabudnuteľným zážitkom. Svoje skúsenosti z jej pozorovania predstavila Natália Kalinová – žiačka IX. C triedy.

Všetci zúčastnení potvrdili, že prežili zaujímavé popoludnie. Veľká vďaka preto patrí realizačnému tímu učiteliek Mgr. S. Tomášovej-Czetӧovej, PaedDr. D. Hamarikovej a RNDr. Štefánii Sabolovej za zrealizovanie tejto konferencie.

Veríme, že sa o rok opäť stretneme.