Do Týždňa vedy a techniky sa svojimi zaujímavými aktivitami zapojili aj učitelia a žiaci ZŠ Okružná 17 v Michalovciach. Jeho cieľom bolo bližšie spoznávať,  pochopiť a podnecovať záujem o vedu a techniku formou prezentačných stánkov.

Roboty Everstorm, Spiker a Tracker vzbudili pozornosť žiakov, ktorí sa zaujímajú o informačné systémy.  Učitelia slovenského jazyka pripravili viaceré tvorivé aktivity, pri ktorých sa žiaci mohli nielen zahrať, ale aj zistiť niečo nové. Encyklopédie im poskytli informácie, zaujímavosti z rôznych oblastí. Pomiešané príslovia a aforizmy, jazykovedné pexeso či prekvapenie v obálkach potrápilo nejednu žiacku hlavičku. Rozvoj priestorovej predstavivosti a logického myslenia nechýbal ani pri úlohách z matematiky. V geografickom prezentačnom stánku mali žiaci pripraviť maketu Panamského prieplavu a počas prezentácie mohli vidieť samotnú výstavbu tohto diela. Vďaka dejepisu absolvovali dobrodružnú a objavnú cestu do praveku. Záujem o chémiu a biológiu zvýšilo pozorovanie vypestovaných plesní a kvasiniek pod mikroskopom, poznávanie jedlých a jedovatých húb na Slovensku. Pri pokuse so suchým ľadom žiaci pozorovali skupenské zmeny, sami vytvorili tvarovateľný sliz, lávovú lampu a započúvali sa do zvukov farebných kvapalín. Žiaci si užili veľa zábavy, pri ktorej si vôbec neuvedomili, že sa učia a precvičujú svoje vedomosti.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky bol 11. ročník  Žiackej vedeckej konferencie. Jej program bol bohatý a zaujímavý a zúčastneným priniesol obohacujúci zážitok.