Európsky týždeň boja proti drogám 2017 – klikni na nadpis

Európsky týždeň boja proti drogám (13.XI. –17.XI.2017)

PROGRAM:

Pondelok:

– Aktualizácia násteniek v triedach  s protidrogovou tematikou

– Hodiny EV, OV – zamerané na tému: „Učme sa žiť zdravo“ 

– Relácia v školskom rozhlase: Prečo povedať drogám ,,NIE ”!

– „Vplyv fajčenia na mladého človeka, nástrahy alkoholu“ – (8. roč.) prednášajúci inšp. S. Bamburák  preventista – oddelenie prevencie kriminality, Mestská polícia v Michalovciach                      

                                                            

Utorok:

– Dotazník na zistenie výskytu šikanovania na našej škole (5. roč.)

 Streda:

 – „Jablkom proti drogám “ – akcia školského parlamentu

Štvrtok:

– „Pohybom proti drogám“ – akcia školského parlamentu (6. roč.)

– „Závislosti a ich vplyv na mladého človeka“ – akcia školského parlamentu (7. roč.)

Piatok:

– Zober loptu nie drogy! 

PREVENCIA  SA  NÁS  TÝKA !!!