Vo štvrtok 19. októbra nám počasie prialo, a tak sa žiaci piatackých tried V.A, V.C a V.D vybrali na dejepisnú vychádzku do vonkajších priestorov Zemplínskeho múzea. V týchto dňoch tam vrcholí archeologický výskum. Priamo na mieste nás už čakala archeologička Lýdia Gačková, ktorá zaujímavým spôsobom žiakom priblížila nielen prácu archeológa, ale oboznámila nás aj so samotným výskumom. Pokračovaním príjemnej a hlavne poučnej vychádzky bude prednáška aj pre ostatných žiakov piateho a šiesteho ročníka, na ktorej sme sa s pani archeologičkou dohodli priamo v priestoroch našej školy.