V tomto roku sa na Slovensku registrovalo 598 podujatí vo viac než 360 mestách a zašportovalo si 155 000 detí a dospelých.

Na podporu Európskeho týždňa športu prebiehali športové aktivity už od 1.9.do15.10.2017. V danom období sa na 890 akciách zúčastnil rekordný počet účastníkov, vyše 279 000.

Naša základná škola bola jednou z nich. V termíne od 14.9.2017 do 29.9.2017 sme zrealizovali viacero aktivít , ktoré boli zamerané na zvýšenie pohybovej aktivity žiakov a ich rodičov. Všetko sa nieslo v duchu hesla „ Pohybuj sa, poznávaj, ochraňuj!“ .

Zahrali sme si futbal, volejbal, prekonávali sme rôzne prekážky, privítali nových prvákov, navštívili dopravné ihrisko, vyskúšali rôzne netradičné športy a precvičili vytrvalosť pri zdolávaní cesty na Lysák.

Európsky týždeň športu 2017 skončil, ale naša snaha viesť deti k zdravému životnému štýlu zaradením pohybu do ich každodenných činnosti pokračuje.