Dňa 17.10.2017 sa stretli šachisti na Majstrovstvách okresu v šachu žiačok a žiakov základných škôl .

44 šachistov z deviatich škôl hralo podľa pravidiel FIDE, dva samostatné turnaje švajčiarskym a kruhovým systémom, 2 x 10 minút. Na dodržiavanie pravidiel dozerali hlavný rozhodca Radoslav Ondo zo Šachového klubu Michalovce a pomocný rozhodca Mgr. Ladislav Papp – Šachový klub Veľké Kapušany.

 

Umiestnenia:

Kategórii žiačky

  1. Eva Berešová Základná škola P.O. Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany
  2. Diana Čačková Základná škola J. Švermu 6, Michalovce
  3. Sandra Janičáková Základná škola P. O. Hviezdoslava 43, Veľké Kapušany

Kategória žiaci

  1. Tomáš Becza Základná škola P. O. Hviezdoslavova 43, Veľké Kapušany
  2. Ján Hadžala Základná škola Okružná 17, Michalovce
  3. Samuel Šándor Základná škola Okružná 17, Michalovce

 

Víťazom a víťazkám blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole.