Pri príležitosti 95.výročia založenia Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach sa naši žiaci zúčastnili  sprievodnej akcie „Veda na ulici“, ktorá sa uskutočnila 11.10.2017 od 9,00 do 13,00 hod. na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Žiaci GPH v sprievode svojich učiteľov prírodovedných predmetov si pre nás pripravili zaujímavé pokusy z fyziky, chémie, informatiky a biológie.