Umiestnenie:
 
družstvo  chlapcov 2. miesto 
družstvo  dievčat    3. miesto
 
víťaz chlapčenského behu Matej Škrepták  z  9.B  postupujúci na kraj
 
umiestnenia  chlapci:  
Šktepták   Matej      9.B    1. miesto 
Kapraľ      Richard   9.B    5. miesto
Škarupa   Patrik      8.A   14. miesto
 
umiestnenia dievčatá: 
Čižmárová   Kristína   8.B     5. miesto
Dušková      Veronika 8.B     6. miesto
Polievková   Barbora  9.B     8. miesto
 
Blahoželáme!