Dňa 21.- 22.9.2017 sa na našej škole konalo účelové cvičenie. V prvý deň žiaci absolvovali prednášky s témami ako: Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana, Riešenie mimoriadnych udalosti -civilná ochrana. Druhý deň sa  v športovom areáli uskutočnilo účelové cvičenie. Triedy medzi sebou súťažili v špecifických disciplinach : beh cez  prekážkovú dráhu s nosítkami, hod loptou na cieľ, odhad  vzdialenosti, určovanie svetových strán, určovanie stromov a rastlín atď.. Žiaci sa skvelo bavili a cvičenie splnilo všetky očakávania.