Združenie SIA Michalovce, ktoré úzko spolupracuje so Základnou školou na Okružnej ulici 17 v Michalovciach realizovalo v mesiacoch jún-september 2017 projekt s názvom

Ako zdravo žiť – S knihou ku zdraviu.

Projekt bol realizovaný v troch etapách:

 

1.etapa  S knihou ku zdraviu

Počas siedmich dní sa deti stretli so siedmimi liečivými bylinkami pri spoločnom čítaní s rodičmi a starými rodičmi v školskom prostredí. Odpovedali na otázky a riešili  úlohy za pomoci encyklopédie i hľadaním odpovede v čítanom texte.

Deti a ich rodičia zároveň plnili i úlohy doma. Tou najdôležitejšou bolo čítať deťom nahlas denne, minimálne 20 minút z knihy Rozprávky prababičky prírody .

 

2.etapa  Zber  a sušenie rastlín v okolí mesta Michalovce.

Deti a rodičia spoločne strávili víkend v prekrásnom prostredí Vihorlatských vrchov, kde sme zbierali rôzne liečivé bylinky, pracovali s encyklopédiami pri ich triedení, spoznávali zákonom chránené rastliny a pomohli lesu vyčistením prameňa Karol.

V tejto etape deti pracovali aj v malých skupinách , kde zbierali iné druhy liečivých rastlín, ktoré sa nachádzajú v lokalitách kde účastníci projektu žijú.

Pri všetkých aktivitách sme zdôrazňovali význam lokality, v ktorej rastliny zbierajú, účinné látky a spôsob sušenia.

Zároveň sme na spoločných stretnutiach pripravovali vrecúška na uskladnenie byliniek.

 

3.etapa  Spracovanie herbára a predaj sušených bylín

Vytvorili sme spoločne herbár, ktorý slúži ako učebná pomôcka a v rámci rozlúčky s letom sme zrealizovali burzu liečivých rastlín.

 

Celý projekt bol realizovaný za finančnej pomoci Mesta Michalovce.

Ďakujeme za možnosť spoznávať zaujímavé miesta v okolí Michaloviec i priestor, ktorý sme venovali rozvoju čitateľskej gramotnosti s podporou rodiny , ako nedeliteľnej súčasti výchovy a vzdelávania detí.