Dňa 21.- 22.6.2017 sa na našej škole konalo účelové cvičenie. V prvý deň žiaci absolvovali prednášky s témami ako: Zdravotná príprava, Dopravná výchova, Pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana, Riešenie mimoriadnych udalosti -civilná ochrana, taktiež bola uskutočnená príprava a nácvik evakuácie školy. Druhý deň sa  v športovom areáli uskutočnilo účelové cvičenie. Naši učitelia využili slnečné letné počasie a pripravili pre žiakov rôzne športové súťaže. Triedy medzi sebou súťažili v špecifických disciplínach : beh cez  prekážkovú dráhu s nosítkami, hod granátom, odhad výšky a vzdialenosti, určovanie svetových strán, určovanie rastlín atď.. Žiaci sa skvelo bavili a cvičenie splnilo všetky očakávania.