Malá Vedecká konferencia je celoslovenská prehliadka žiackych prác – najlepších ročníkových prác žiakov s všeobecným intelektovým nadaním.

Každoročne sa koná v inom meste, v ktorom je zabezpečené takéto vzdelávanie. Posledná sa konala v Košiciach pod záštitou SAV a primátora mesta Košíc.

Tento rok sme sa organizátormi konferencie stali my. Konferencia sa konala  pod záštitou primátora mesta Michalovce a za odbornej gescie PhDr. Jolany Laznibatovej CSc., riaditeľky Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, ktorá je autorkou projektu APROGEN – zameraného na vzdelávanie deti s mimoriadnym intelektovým nadaním (Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných) realizovaný na Slovensku už 20 rokov (viď. www.zsokruzna.sk)

Na konferenciu bolo odprezentovaných 33 prác žiakov rôznych vekových kategórií so širokým záberom tém – Sacharovova cena za mier, Violončelo, Veverička, Serendipity, Self-publishing, Drotárstvo, GOOGLE …

Súčasťou konferencie bola výstava minerálov, vedecká hračka , história olympijského športu i stretnutie riaditeľov škôl, v ktorých zabezpečujú vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov

Ďakujeme za podporu mestu Michalovce, Olympijskému klubu Michalovce i internetovému obchodu SMARTKIDS.