Išla sova na tanec, vyfintená veľmi, pratala sa poza pec, pratala sa dvermi. A kdeže sa tá sova taká vyfintená ponáhľala?  Predsa do školy. Dvojčatá sovíčatá majú už šesť rokov a aj keď vedia škriabať, húkať a očami gúľať, veľa vecí sa ešte musia naučiť. Tak ako naši predškoláci, ktorí prišli 31.5. do našej školy, aby sa tu mohli slávnostne zapísať do 1.ročníka. A prečo prišli práve k nám?  No, ako suseda sova zahúkala, sú tu milé pani učiteľky, pekné triedy, šikovný školník a múdra pani riaditeľka, ktorá má dokonca aj vlastnú kanceláriu!

Našich predškolákov prišiel pozdraviť aj šašo Šesťo  a starší spolužiaci, ktorí sa od radosti roztancovali.

 Nová pesnička je teda na svete: „ Pôjdu deti do školy, vyfintené veľmi, s aktovkami, písankami, vtrepú sa k nám dvermi.“  A my sa na nich už veľmi tešíme!