Žiaci VII.C, VII.D, VII.E triedy sa zúčastnili exkurzie v čistiarni odpadových vôd Kokšov – Bakša pri Košiciach. Oboznámili sa s jednotlivými fázami čistenia odpadovej vody. Najprv to bolo hrubé čistenie, jemnejšie čistenie, obohacovanie vody kyslíkom a následný rozklad nečistôt baktériami. Vyčistená voda potom z nádrží putovala do Hornádu.   Touto exkurziou si žiaci zopakovali učivo o vode.