MAMA – Tvoja dlaň je ako krídlo,

láskou vonia a mydlom.

Mňa tisícky ciest lákajú do neznáma,

chcem ísť po stopách svojich.

Nemaj strach, keď sa bojíš,

ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavolá ma…

Tak sa neboj, mama…

 

 

         …lebo mama je láska, je dobro, je všetko na svete…

Za všetko, čím som, čím sme, vďačíme vám, naše drahé mamy!

         Preto, milé mamky, vás spoločne chceme potešiť. Prijmite  od nás túto sviatočnú kyticu úprimných slov, piesní a tancov. 

         Týmito slovami sa prihovoril žiak Paľo Biačko na májovej slávnostnej školskej akadémii s názvom ŠTYRI STRANY SVETA, na ktorej vystúpilo viac ako sto detí.  Svojím vystúpením pozdravili nielen rodičov pri príležitosti sviatku Dňa matiek, ale dopoludnia sa predstavili aj svojim spolužiakom.

         Na príprave pestrého programu pozostávajúceho zo scénok, spevu, tanca a hudby, sa podieľali žiaci so svojimi učiteľmi a výsledok bol vynikajúci. V tomto názore sa zhodli všetci prítomní hostia, bývalí učitelia, rodičia, priatelia školy aj žiaci.