Dňa 11.5.2017 na ZŠ Okružná 17, Michalovce sa konala mestská súťaž „Viem, čo neviem“. Súťažili žiaci mestských škôl štvrtého a ôsmeho ročníka.

Vyhodnotenie:

Žiaci kategórie I.  súťažili individuálne v teoretickej časti z prírodovedy a vlastivedy, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu  – 100

V praktickej časti (určovanie živočíchov) mohli získať maximálny počet  – 10

109 b získal žiak Matej Karpáč                           ZŠ Okružná 17,  Mi    – 1. miesto

107 b získala žiačka Tamara Onušková             ZŠ Okružná 17, Mi   –   2. miesto

107 b získal žiak Jakub Kačura                          ZŠ Švermu 6,  Mi   –     2. miesto

97b získala žiačka Aneta Egriová                       ZŠ Moskovská 1, Mi   –   3. miesto

Žiaci kategórie II. súťažili individuálne v teoretickej časti z prírodopisu, chémie, fyziky, matematiky, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu – 120

119 b získala žiačka Natália Kalinová                ZŠ Okružná 17, Mi    – 1. miesto

115 b získal žiak Michal Mečiar                         ZŠ Okružná 17, Mi    – 2. miesto

102,5 b získal žiak Adam Boboš                        ZŠ Krymská 5, Mi    – 3. miesto