Žiaci III.E pod vedením triednej učiteľky PaedDr. A. Kuchárovej sa v mesiacoch marec – apríl zapojili do realizácie celoslovenského projektu „Malá finančná akadémia“. Organizátorom bola nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s Tatra bankou a spoločnosťou Agemsoft, a.s.

Projekt bol zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti, projektového vyučovania a rozvíjania čítania s porozumením.  Zúčastnilo sa ho takmer 6500 žiakov 3.-4.ročníka z 360 tried základných škôl.

Počas trvania projektu sa žiaci učili zodpovedne narábať s peniazmi. Vymenili známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si žiaci III.E pomenovali ako „kozmixáky“, nakupovali makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvorili najprv svoju mestskú časť presne podľa vlastných predstáv, makety dotvárali rôznymi spôsobmi. Spoločnými silami žiaci navrhli a vybudovali aj centrum svojho mesta „KOZMOCITY“.

Počas hry mal každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť mala svojho bankára, novinára a architekta. Skupina za vzdelávacie aktivity získavala peniaze, ktoré investovala do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjali aj svoju kreativitu a fantáziu. Na záver odprezentovali výsledky svojej práce pred svojimi spolužiakom. Za náročnú prácu každý žiak získal „Diplom malého finančníka“.

Prezentácia